JONGEREN

Jongeren vanaf 16 jaar kunnen langskomen met vragen rond assertiviteit, faalangst, perfectionisme, depressieve gevoelens, pesten, angstgevoelens, verwerkingsproblemen bij overlijden of scheiding… De eerste sessie wordt één van de ouders meegevraagd. Zo kunnen de praktische afspraken rond annulering / frequentie /… besproken worden. In geval van scheiding wordt telkens de schriftelijke toestemming van beide ouders gevraagd.

VOLWASSENEN

Volwassenen kunnen zich steeds op eigen initiatief aanmelden. Voor een afspraak bij een psycholoog is geen doorverwijzing noodzakelijk. De sessies kunnen zowel individueel zijn als met partner, vertrouwenspersoon, kind…

KLACHTEN

GEEN LABEL, WEL EEN DENKKADER

Binnen de praktijk worden geen diagnoses gesteld of labels gegeven. Soms kan het voorkomen dat een term zoals depressie of burn-out gebruikt wordt. Dit heeft tot doel een denkkader te bieden voor zowel psycholoog als cliënt waarbinnen de psychologische begeleiding zich kan situeren. Zo wordt bijvoorbeeld anders omgegaan met klachten die ontstaan vanuit burn-out en overprikkeling dan met klachten die ontstaan vanuit angsten.