PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING

MAAK (ONLINE) EEN AFSPRAAK

Je kan online, telefonisch of via mail een afspraak inplannen op een moment dat voor jou past. Dit kan gebeuren op eigen initiatief alsook na een doorverwijzing door bijvoorbeeld huisarts, CGG, school, ziekenhuis, kinesist…

EERSTE CONSULTATIE

Allereerst plannen we een kennismakingsgesprek. Dit gesprek duurt 50 minuten en heeft als doel je klachten en hulpvraag in kaart te brengen. Aan de hand van dit gesprek doen we je een voorstel hoe we samen verder kunnen. Op dat moment wordt ook besproken wat de reden van aanmelding is en we graag wat meer algemene informatie over jou te weten komen. Daarnaast worden er praktische zaken besproken en is er ruimte voor vragen. Aan het einde van dit gesprek besluiten we samen hoe de verdere begeleiding eruit zal zien.

Uiteraard geeft het eerste gesprek je ook de mogelijkheid om te onderzoeken of het met de therapeut ‘klikt’, ook dit is een belangrijk element in therapie. Vandaar dat een eerste gesprek steeds vrijblijvend is.

FREQUENTIE EN DUUR

Psychologische begeleiding duurt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Dit betekent dat we steeds onderling gaan aftoetsen. De duur van een behandeling is afhankelijk van de aard van de problematiek en hulpvraag. Sommige mensen hebben nood aan een kortdurende ondersteuning, anderen voelen zich meer comfortabel bij een langdurige opvolging.

We streven ernaar de behandeling wetenschappelijk te onderbouwen en op geregelde tijdstippen te evalueren. De frequentie van opvolging is bij aanvang wekelijks of om de 2 weken. Nadien wordt de tijd tussen de sessies langer en na afronding van de therapie wordt er een follow-up gesprek gepland na 3 maanden.

verloop weerkrachtig psycholoog Roeselare

COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE

Cognitieve gedragstherapie gaat er van uit dat problemen beïnvloed en in stand gehouden worden door iemands gedachten (cognities) en het gedrag die de persoon stelt. Door het onderzoeken en veranderen van dat gedrag en de bijhorende gedachten nemen de psychische klachten af. Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van 1. gedragstherapie en 2. cognitieve therapie. Naar de effecten van cognitieve gedragstherapie is veel onderzoek gedaan. Heel vaak blijkt deze methode zeer effectief te zijn. Deze vorm van therapie is in vele gevallen effectiever of minstens even effectief gebleken dan medicijnen, vooral op de langere termijn.

GEDRAGSTHERAPIE

Gedragstherapie richt zich vooral op het veranderen van het gedrag. Hoe een mens handelt bepaalt hoe de persoon zich zal voelen.

Bijvoorbeeld: Als we angstig zijn, is onze natuurlijke reflex om de situaties die ons schrik bezorgen, uit de weg te gaan. Dan zal spanning en de angst rond deze situatie vaak in eerste instantie afnemen, maar op de lange termijn zal deze juist eerder verergeren dan verminderen. In een gedragstherapeutische behandeling brengt de cliënt met de behandelaar eerst het gedrag en de omstandigheden waarin dat voorkomt in kaart. Vervolgens helpt de therapeut je om beter passende gedragspatronen aan te leren voor die omstandigheden. Zowel het inventariseren van het gedrag waarvan de cliënt last heeft als het bedenken en voorbereiden van oefeningen met nieuw, beter passend gedrag gebeurt in overleg.

COGNITIEVE THERAPIE

Cognitieve therapie gaat dieper in op iemands gedachten en de emoties die door die gedachten beïnvloed worden. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven steeds vanuit een negatief standpunt bekijkt wordt en blijft gemakkelijker angstig, somber of geïrriteerd. In cognitieve therapie onderzoekt de cliënt samen met de behandelaar of die wijze van denken wel helemaal klopt met de werkelijkheid. Wanneer blijkt dat iemand geneigd is om te negatief over allerlei zaken te oordelen wordt uitgezocht welke manier van denken passender is. Bij het uitwerken van meer realistische, vaak positievere gedachten maakt de behandelaar gebruik van specifieke cognitieve technieken en huiswerkoefeningen.

COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE

Cognitieve gedragstherapie beïnvloedt dus gedrag, gedachten en gevoel. Door anders tegen een situatie aan te kijken (gedachten) verandert het gevoel en het gedrag van iemand. Bij cognitieve gedragstherapie werkt de behandelaar nauw met de cliënt samen om tot verbetering van de klachten te komen.

BEROEPSGEHEIM EN PRIVACY

Wij zijn gebonden aan het beroepsgeheim en delen geen informatie met derden tenzij je daar zelf schriftelijk toestemming toe geeft. Je kiest zelf of wij contact houden met je huisarts of je doorverwijzer.

KOSTPRIJS

€60

DAG 08:00 tot 17:00
(50 min)

€70

AVOND 17:00 tot 22:00
(50 min)

Een sessie duurt telkens 50 minuten. Daarna wordt 10 minuten gerekend om de sessie af te ronden, de betaling in orde te brengen en een nieuwe afspraak in te plannen.

De betaling gebeurt na elke sessie en kan cash of via Payconiq.

We maken graag tijd en ruimte voor jouw begeleiding. Uit respect voor andere cliënten, je eigen proces en onze tijd, vragen we om consultaties die niet kunnen doorgaan ten laatste 24uur op voorhand te annuleren of te verplaatsen. Dit doe je door je psycholoog telefonisch, per sms of via e-mail te verwittigen. Dit geeft ons de mogelijkheid om alsnog een andere cliënt de afspraak aan te bieden. Gebeurt dit niet of niet tijdig, dan wordt deze consultatie (deels) in rekening gebracht.